bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Witamy na stronie BIP Żłobka Samorządowego nr 8 - Zespołu Żłobków Samorządowych nr 2 w Wałbrzychu

Żłobek nr 8 został wyposażony i prowadzony był w okresie od 16.12.2019 do 15.12.2021 w ramach projektu „Wałbrzyskie Maluchy – Nowa Perspektywa” (nr RPDS.08.04.01-02-0031/18) dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Od dnia 16.12.2021 do 31.12.2023 roku działamy jako Żłobek Samorządowy nr 8.

Z dniem 01 stycznia 2024 roku Żłobek Samorządowy nr 8 został włączony do Zespołu Żłobków Samorządowych nr 2 w Wałbrzychu utworzonego Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha, w który skład Zespołu wchodzą: Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 2 przy ulicy Kasztelańkiej 7 oraz Żłobek Samorządowy nr 5 przy ulicy Nałkowskiej 4a.

Jesteśmy nowoczesnym, bezpiecznym i rodzinnym żłobkiem. Powstaliśmy na podstawie Uchwały Nr XVII/159/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października 2019r.

Żłobek czynny przez cały rok, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 5:30 do 16:30, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy. Każda z grup jest przystosowana i wyposażona pod względem wieku dziecka. Dzieci są przydzielane do grup nie tylko pod względem wieku, ale również rozwoju intelektualnego jak i ruchowego.

Głównym zadaniem żłobka jest zapewnienie dzieciom opieki na najwyższym poziomie. Panuje tu rodzinna i przyjazna atmosfera, która ma zapewnić dziecku właściwy rozwój i poczucie bezpieczeństwa. Odbywają się zajęcia z rytmiki, podczas których dzieci uczą się poprzez zabawę, muzykę i taniec. Wykwalifikowana kadra wspomaga i kształtuje dzieci w ich rozwoju intelektualnym oraz ruchowym, poprzez wsparcie i przy pomocy dobrze wyposażonych sal w zabawki edukacyjne oraz przyrządy manipulacyjne.

Staramy się by nasi mali podopieczni mieli dobre warunki do rozwoju, byli szczęśliwi i właściwie przygotowani na dalszą drogę życia.

AktualnościOpublikował: Magdalena Kliber
Publikacja dnia: 09.03.2024
Podpisał: Magdalena Kliber
Dokument z dnia: 23.04.2021
Dokument oglądany razy: 3 728